توجه :

 

با توجه به درخواست مكـرر عزيزان ، بر آن شديم كه توضيحى درباره‌ى چگونگى

 

ورود به  ياهو چت بنويسيم :

 

ابتـدا بعـد از آن كـه I D   خـود را sign in  (باز) كرديد به قسمت بالاى آىدى سمت چپ

 

 يعنى گزينه Messenger ‌ رفته  و  از آن گزينه  yahoo! chat  و بعد Join a Room 

 

 را برگزينيد ؛ حالا در صفحه باز شده از قسمت وسط  كلمه‌ى Regional را بازكـنيد و زير

 

 مجموعهى Asia را با كليک چپ انتخاب كـنيد ، می بينيد كه در سمت راست همان صفحه

 

يعـنی سر برگ  yahoo! Rooms   ، جمله Asia Global chat  ظاهر می شود - آن را

 

باز كنيد – باز هم مشاهده می كـنيد كـه زير مجموعه ‌ی آن تعدادی چت روم است ؛ با توجه

 

 به آنچه كه در ادامه گفته می شود شماره‌ی روم را انتخاب كنيد (عدد اول شماره‌ی روم

 

است) در ادامه‌ی روند كار صفحه‌ی اصلی روم باز می شود ولی شما در روم حضور

 

 نداريد « تا اين قسمت خيلی ها بلد بودن ولی از حلا به بعد ! » برای ورود اصلی ، بايد

 

 لينک داخل صفحه روم را انتخاب كـنيد ؛ اينترنت اكسپلورری باز می شود ، كه شما بايد

 

حروف داخل كادر را در زير آن تايپ كنيد « و بعد اينتر» حالا شما وارد شديد .

 

                          به اميد موفـقـيـت                                  (فرامرز يوسفی)

 

                                       شماره چت روم ها در ادامه

 

+ نوشـتـه شـده توسـط فـرامـرز يـوسـفـى